Çfarë është amniocenteza?

Amniocenteza është një procedurë invazive në të cilën gjinekologu fut një gjilpërë përmes barkut të gruas shtatzënë në sakusin gestacional për të marrë një mostër të vogël të lëngut amniotik. Ai lëng përmban qelizat e fetusit dhe ato, nga ana tjetër, përmbajnë materialin e tij gjenetik. Laboratori analizon këtë material gjenetik për të identifikuar defektet e mundshme kromozomale dhe dëmtimin e tubit nervor.

Amniocenteza kryhet më së shpeshti midis javëve 16 dhe 18 të shtatzënisë

Megjithëse lëngu amniotik është tashmë i pranishëm më herët, duhet të presim që amnioni të bashkohet me korionin e jashtëm. Kjo zakonisht ndodh në javën e 15 të shtatzënisë. Prandaj, amniocenteza kryhet nga java e 15-të e shtatzënisë e më tej, më shpesh deri në javët 18 ose 20. Në tremujorin e dytë të shtatzënisë, kjo procedurë mund të zbulojë anomalitë kromozomale të fetusit dhe mutacionet e gjeneve.

Mjekët nganjëherë rekomandojnë amniocentezën edhe më vonë, nëse sakusi gestacional ka rrjedhje dhe ata duan të përcaktojnë nëse mitra mund të jetë e infektuar dhe duhet të trajtohet. Amniocenteza gjithashtu mund të ndihmojë në identifikimin e anemisë te foshnjat, nënat e të cilave janë RhD negative dhe mund të kenë nevojë për një transfuzion gjaku. Në disa raste, mjekët vendosin për amniocentezë pak para datës së planifikuar të lindjes, pasi procedura mund të ndihmojë në vlerësimin e pjekurisë së mushkërive të fëmijës dhe parashikimin nëse ai mund të marrë frymë vetë.

Rreziku i defekteve kromozomale rritet me moshën

Megjithëse amniocenteza kryhet për një larmi arsyesh, kryesore është një rrezik i rritur i një defekti kromozomal. Ky rrezik ndryshon në secilën grua shtatzënë dhe zakonisht rritet me moshën, veçanërisht në gratë shtatzëna mbi moshën 37 vjeç. Nga mosha 30 vjeç, rreziku i lindjes së një fëmije me sindromën Down trefishohet çdo tre vjet.

 

Rezultatet janë 99.9% të besueshme

Përparësia e amniocentezës është saktësia e saj jashtëzakonisht e lartë . Amniocenteza është 99.9% e saktë në përcaktimin nëse fetusi ka anomali kromozomale, defekte të tubit nervor ose defekte gjenetike. Fatkeqësisht, nuk mund të parashikojë shkallën e këtyre defekteve. Ekografia dhe matja e niveleve të alfa-fetoproteinave mund të ndihmojë në vlerësimin e shkallës së defekteve të fetusit.

A është e rrezikshme amniocenteza për fëmijën tim dhe mua?

Amniocenteza është një procedurë zakonisht e sigurt, shpesh urgjente. Por si të gjitha procedurat invazive gjatë shtatzënisë, ajo paraqet rreziqe të caktuara. Për shkak se mjeku hyn në bark me një gjilpërë, amniocenteza mund të shkaktojë abort dhe humbje të fetusit. Mundësia e një ndërlikimi të tillë është, mesatarisht, 1-2 përqind.

Për shkak se metoda është invazive dhe gjilpëra vjen afër foshnjës, në raste të rralla mund të dëmtojë edhe fetusin edhe nënën. Infeksioni dhe komplikime të tjera mund të ndodhin gjithashtu, por gjasat janë të ulëta.

 

 

A duhet që të gjitha gratë shtatzëna t’i nënshtrohen amniocentezës?

Padyshim që jo. Rreziku i lartë i sindromës Down vlerësohet fillimisht nga gjinekologu duke përdorur metoda konvencionale të depistimit si depistimi nukal, bitest dhe tripletest, ose testi prenatal jo-invaziv ose NIFTY nga GenePlanet.

Amniocenteza është e saktë, por për shkak të efekteve të padëshirueshme të metodave invazive, mjekët rekomandojnë që gratë shtatzëna me rrezik të rritur të defekteve kromozomale të fetusit së pari duhet të bëjnë një metodë jo invazive të vlerësimit të rrezikut. Vetëm më vonë, me rezultate të pafavorshme, ata duhet të përdorin procedura invazive të tilla si amniocenteza